Virtuelle temamøder for dagplejeledere, dagplejekonsulenter og dagplejepædagoger

Få inspiration til og nye perspektiver på jeres lokale arbejde med kvalitet i dagplejen i en hverdag med ændrede rammer.

De virtuelle møder er afholdt. Der afholdes nye temamøder efter sommerferie 2020. Datoerne udmeldes her på siden.

COVID-19 situationen har sat forvaltninger og dagtilbud i en ekstraordinær situation.  Nye sundhedsfaglige retningslinjer og anbefalinger skal implementeres i de pædagogiske læringsmiljøer, hvilket betyder forandringer for børn, forældre og medarbejdere.

I denne tid bidrager Praksiskonsulenterne i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på nye måder til det aktuelle arbejde med at etablere og udvikle pædagogiske læringsmiljøer af høj kvalitet. Vi tilbyder virtuelle temamøder- i denne omgang målrettet dagplejen, og inviterer dagplejeledere, dagplejepædagoger og dagplejekonsulenter.

Formålet med temamøderne er at skabe mulighed for videndeling af erfaringer på tværs af kommuner og bidrage med nye faglige perspektiver på udfordringer og dilemmaer i den aktuelle praksis.

De virtuelle møder foregår via Skype og faciliteres af Praksiskonsulenterne, der skaber rum for videns- og erfaringsdeling på tværs af kommuner. Det er muligt at tilmelde sig ét eller flere møder.

 

Temamøder for dagplejeledere og dagplejekonsulenter/dagplejepædagoger

- Ledelse af evalueringskultur og arbejdet med læreplanen i dagplejen

Torsdag den 25. juni 2020 kl. 09:30-11:00

- Organisering af det pædagogiske læringsmiljø i dagplejen, strukturelt og indholdsmæssigt

Tirsdag den 30. juni 2020 kl. 09:30-11:00

- Forældresamarbejde i dagplejen under nye former, herunder arbejdet med familier og børn i udsatte positioner

Onsdag den 1. juli 2020 kl. 09:30-11:00.

 

Tilmelding

Tilmelding sker ved at sende en mail til: praksiskonsulenterne@stukuvm.dk.

Angiv navn, titel, kommune og hvilke(t) temamøde(r), du ønsker at deltage i.

Tilmeldingsfristen er mandag d.22.06. Du vil efterfølgende modtage en indkaldelse i Outlook til skype-mødet.

 

Hvis du har spørgsmål forud for mødet, er du velkommen til at skrive til praksiskonsulent Bodil Bloch: bodil.bloch@stukuvm.dk

Siden er opdateret 03. juli 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.