Forløb

Praksiskonsulenterne tilbyder rådgivningsforløb til kommuner og dagtilbud

Praksiskonsulenterne tilbyder rådgivning til kommunale forvaltninger og dagtilbud om, hvordan I kan udvikle og styrke den pædagogiske kvalitet. I kan søge om enten længerevarende eller korte forløb. De korte forløb kan helt aktuelt fx handle om de udfordringer, I kan opleve i en tid med corona og ændrede rammer.

Praksiskonsulenterne tilbyder rådgivning til kommunale forvaltninger og dagtilbud om, hvordan I kan udvikle og styrke den pædagogiske kvalitet. Praksiskonsulenternes rådgivning har særligt fokus på læringsmiljøer for 0-2 årige børn. Samtidig arbejder Praksiskonsulenterne medet helhedsorienteret fokus på hele dagtilbuddets børnegruppe og samarbejdet med deres forældre.

I kan ansøge om længerevarende forløb to gange om året, og der er ansøgningsfrist igen fredag den 19. november 2021.

Der er løbende ansøgningsfrist til de korte rådgivningsforløb sidste hverdag i hver måned.

Om de korte rådgivningsforløb

Hvem kan ansøge?

Den kommunale forvaltning kan ansøge om et kort rådgivningsforløb til en forvaltningsopgave eller på vegne af et eller flere dagtilbud.

Dagtilbud kan også ansøge, uanset om det er kommunale, selvejende eller private dagtilbud

 

Hvad er et kort rådgivningsforløb?

  • Et kort rådgivningsforløb kan vare op til 20 timer. Praksiskonsulenterne yder rådgivning og sparring om pædagogiske udfordringer i læringsmiljøerne og i forældresamarbejdet. Helt aktuelt kan det handle om de udfordringer, I kan opleve i en tid med corona, hvor I som ledere og medarbejdere skal søge at holde fokus på den pædagogiske kvalitet inden for de rammer, som de sundhedsfaglige retningslinjer udgør.
  • På forvaltningsniveau kan rådgivningen i de korte forløb handle om udfordringer med at understøtte kvalitetsløft lokalt eller kommunalt, eller der kan være tale om anden strategisk sparring til projektledelse på dagtilbudsområdet.
  • De korte rådgivningsforløb kan også gennemføres som en fælles proces for dagtilbudsniveau og forvaltningsniveau, med målrettet sparring ud fra jeres konkrete ståsteder.

 

Om de længerevarende rådgivningsforløb

Hvem kan ansøge?

Det er forvaltningen, der ansøger om et længerevarende forløb og udvælger et antal dagtilbud, mindst to og maksimalt fem, til at deltage i rådgivningsforløbet. Dagtilbud kan være såvel kommunale, selvejende som private dagtilbud, herunder både dagpleje, vuggestue, og integrerede institutioner. Børnehaver, der alene har børn i alderen 3-6 år, er ikke omfattet af denne indsats.

 

Hvad er et længerevarende rådgivningsforløb?

Et længerevarende rådgivningsforløb varer i alt 1½ år, med:

  • en opstartsfase, til etablering af forløbet, hvor Praksiskonsulenterne bl.a. gennemfører observationer af læringsmiljøerne, som en før-måling (ca. 3 mdr.)
  • en rådgivningsfase, med løbende forankring (ca.1 år)
  • en afsluttende fase, hvor Praksiskonsulenterne bl.a. foretager en eftermåling (ca.3 mdr.)

Projektet organiseres med en styregruppe på forvaltningsniveau og med arbejdsgrupper i de deltagende dagtilbud. Igennem forløbet samarbejder forvaltning, dagtilbud og Praksiskonsulenter om indsatser på både dagtilbuds- og forvaltningsniveau.

Praksiskonsulenterne tilbyder praksisnær guidning og sparring samt formidling af faglig viden til alle deltagende aktører. Forløbets indhold og processer skræddersys løbende i samarbejde med ledelse og medarbejdere i dagtilbud og på forvaltning.

Praksiskonsulenterne og forvaltningsledelsen sikrer via dialog løbende forankring af indsatsen og etablering af sammenhæng til kommunens øvrige dagtilbud.

 

Sådan søger I et rådgivningsforløb

Udfyld det relevante ansøgningsskema, som I finder her på siden, og send det sammen med relevante bilag på mail til praksiskonsulenterne@stukuvm.dk

 

Mere information

Hvis I overvejer at søge et rådgivningsforløb og ønsker mere information, før I ansøger, kan I kontakte praksiskonsulent Lene Pedersen på mail lene.pedersen@stukuvm.dk eller på tlf. 30 71 65 58.

Siden er opdateret 08. juli 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.