Sandkasse med legetøj

Hvem er Praksiskonsulenterne?

Praksiskonsulenterne tilbyder målrettede, praksisnære rådgivnings- og vejledningsforløb til kommuner og dagtilbud med en høj andel af børn i udsatte positioner. Målet er at øge den pædagogiske kvalitet i dagtilbud med henblik på at fremme trivsel, læring, udvikling og dannelse hos børn i udsatte positioner.

Praksiskonsulenterne arbejder praksisnært ud fra en helhedsorienteret tilgang, der fokuserer på at øge den pædagogiske kvalitet i dagtilbud. Praksiskonsulenterne tilbyder flere forskellige rådgivnings- og vejledningsforløb, som kan søges af forvaltninger og dagtilbud.

Rådgivningen og vejledningen designes i samarbejde med forvaltning, dagtilbudsledere og pædagogisk personale. Der lægges vægt på, at Praksiskonsulenterne er en ressource i det lokale kvalitetsarbejde. 

Rådgivnings- og vejledningsindsatsen tager udgangspunkt i fire centrale temaer, som ifølge forskning har stor betydning for den pædagogiske kvalitet i dagtilbud:

  • Organisering af læringsmiljøer
  • Forældresamarbejde
  • Faglig ledelse
  • Tværfagligt samarbejde

For mere information, kontakt

Sigrid Ingeborg Knap
Faglig leder
+45 40 24 49 48
sigrid.ingeborg.knap@stukuvm.dk

Hent folder om Praksiskonsulenterne her

(folderen er fra Socialstyrelsen - en ny folder fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er på vej)

Siden er opdateret 07. november 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.