Hvem er Praksiskonsulenterne?

Praksiskonsulenterne tilbyder målrettede, praksisnære rådgivningsforløb til kommuner og dagtilbud med en høj andel af børn i udsatte positioner. Målet er at øge den pædagogiske kvalitet i dagtilbud med henblik på at fremme trivsel, læring, udvikling og dannelse hos børn i udsatte positioner.

Praksiskonsulenterne arbejder praksisnært ud fra en helhedsorienteret tilgang, der fokuserer på at øge den pædagogiske kvalitet i dagtilbud. Praksiskonsulenterne tilbyder flere forskellige rådgivningsforløb, som kan søges af forvaltninger og dagtilbud.

Rådgivningen designes i samarbejde med forvaltning, dagtilbudsledere og pædagogisk personale. Der lægges vægt på, at Praksiskonsulenterne er en ressource i det lokale kvalitetsarbejde. 

Rådgivningsindsatsens faglige indhold tager udgangspunkt i fire centrale temaer, som ifølge forskning har stor betydning for den pædagogiske kvalitet i dagtilbud:

  • Organisering af læringsmiljøer
  • Forældresamarbejde
  • Faglig ledelse
  • Tværfagligt samarbejde

 

For mere information

Lene Pedersen
Projektleder for Praksiskonsulenterne
Tlf. 3071 6558
lene.pedersen@stukuvm.dk

 

Sigrid Ingeborg Knap
Faglig leder
tlf. 4174 0020
sigrid.ingeborg.knap@stukuvm.dk

 

Siden er opdateret 16. februar 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.