Hvem er Praksiskonsulenterne? 

Praksiskonsulenterne tilbyder målrettede, praksisnære rådgivnings- og vejledningsforløb til kommuner og dagtilbud med en høj andel af børn i udsatte positioner. Målet er at øge den pædagogiske kvalitet i dagtilbud med henblik på at fremme trivsel, læring, udvikling og dannelse hos børn i udsatte positioner.

Praksiskonsulenterne arbejder praksisnært ud fra en helhedsorienteret tilgang, der fokuserer på at øge den pædagogiske kvalitet i dagtilbud. Praksiskonsulenterne tilbyder flere forskellige rådgivnings- og vejledningsforløb, som kan søges af forvaltninger og dagtilbud.

Rådgivningen og vejledningen designes i samarbejde med forvaltning, dagtilbudsledere og pædagogisk personale. Der lægges vægt på, at Praksiskonsulenterne er en ressource i det lokale kvalitetsarbejde. 

Rådgivnings- og vejledningsindsatsen tager udgangspunkt i fire centrale temaer, som ifølge forskning har stor betydning for den pædagogiske kvalitet i dagtilbud:

  • Organisering af læringsmiljøer
  • Forældresamarbejde
  • Faglig ledelse
  • Tværfagligt samarbejde

Læs mere om Praksiskonsulenternes rådgivnings- og vejledningsindsats på Socialstyrelsens hjemmeside.

For mere information, kontakt

Sigrid Ingeborg Knap
Faglig leder
+45 41 74 00 20
siik@socialstyrelsen.dk