Redskab

Nye redskaber til den skriftlige evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan

Børne- og Undervisningsministeriet har udviklet nye redskaber, herunder en skabelon til den skriftlige evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan.

Skrivbar skabelon med spørgsmål til evaluering

Skabelonen indeholder en række spørgsmål, som har til formål at inspirere og under­støtte jeres skriftlige evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan. Spørgsmålene afspejler de lovmæssige krav til evalueringen. I kan desuden finde spørgsmål, som kan støtte jeres evalueringsproces samt jeres fremadrettede arbejde med løbende at revidere den skriftlige pædagogiske læreplan. Skabelonen er i Word format, så I kan skrive og indsætte billeder direkte i den.

Hent Spørgsmål til evaluering (skrivbar skabelon)

 

Spørgsmål til evaluering

”Spørgsmål til evaluering” har samme indhold som ”Skrivbar skabelon med spørgsmål til evaluering”. Dette dokument er i et webtilgængeligt PDF-format, som I ikke kan skrive i.

Hent Spørgsmål til evaluering (PDF)

 

Visuelt overblik

”Visuelt overblik” illustrerer evalueringsprocessen koblet med gode råd til ledere om evalueringskultur.

Hent Visuelt overblik

 

Frist for offentliggørelse

Fristen for udarbejdelse og offentliggørelse af såvel den pædagogiske læreplan som evalueringen af denne er den 1. marts 2021. Det er ikke et lovkrav, at I benytter denne skabelon til jeres skriftlige evaluering af den pædagogiske læreplan.

 

Kreditering

Skrivbar skabelon med spørgsmål til evaluering, PDF med spørgsmål til evaluering samt Visuelt overblik er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut og Børne- og Undervisningsministeriet, 2020.