Nyhed

To nye rapporter: Viden om Praksis

Viden om Praksis er den danske del af OECD-undersøgelsen TALIS Starting Strong, som har fokus på dagtilbud. 

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) udgiver på vegne af med Børne- og Undervisningsministeriet to afrapporteringer på de danske Viden om Praksis-data. Der er ligeledes udviklet PowerPoint-præsentationer, der opsummerer hovedresultaterne og med grafiske præsentationer giver overblik over de emner, der spørges ind til i rapporterne.

Data er indhentet i første halvdel af 2018, dvs. før lovgivningen om den styrkede pædagogiske læreplan trådte i kraft.

Kompetenceudvikling i dagtilbud

Den første danske TALIS-rapport om kompetenceudvikling i dagtilbud identificerer medarbejdergrupper, det kan være hensigtsmæssigt at være ekstra opmærksom på, når der skal planlægges kompetenceudviklingsaktiviteter. Rapporten viser blandt andet, at faglig kompetenceudvikling opleves for dyrt, og efteruddannelsen foregår i arbejdstiden. Selvom de fleste medarbejdere deltager i efteruddannelse, er det ikke i de emner, de i høj grad efterspørger viden om. Her topper arbejdet med ’børn med særlige behov’ og ’flersprogede børn’ listen.

Læs mere om rapporten Faglig kompetenceudvikling i dagtilbud her
 

Pædagogisk praksis i dagtilbud 

Den anden rapport om pædagogisk praksis og faglig overbevisning i dagtilbud givet et indblik i det praksislandskab, som den styrkede pædagogiske læreplan blev implementeret i, herunder ift. forældresamarbejde, tilsyn, evalueringskultur, børnefællesskaber mv. Rapporten viser bl.a., at dagplejere i større grad end pædagogisk personale i daginstitutioner oplever et tættere forældresamarbejde, og at de oplever, at de kan give børnene tryghed og tilpasse deres arbejde børnenes individuelle behov.

Læs mere om rapporten Pædagogisk praksis og faglig overbevisning her
 

 

Siden er opdateret 02. december 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.