Materialer

Science i jeres dagtilbud med kriblekrable.dk

Krible Krable-universet sætter fokus på natur, udeliv og science. Her præsenterer vi fem materialer til gratis download, der kan bruges i jeres dagtilbud. 

Krible Krable-universet drejer sig om natur, udeliv og science og har fokus på børns nysgerrighed i forhold til naturen.

naturvejledningdanmark.dk finder du blandt andet inspirationsmaterialer fra krible krable, der kan bruges i jeres dagtilbud.  

unpublished

Fem inspirationsmaterialer fra Krible Krable


Hæftet er fyldt med inspiration til forundring over sommerfuglenes verden og henvender sig til børn 0-9 år, sammen med pædagogisk personale. Med udgangspunkt i hæftets fortællinger og idéer, kan I komme hele vejen rundt om alle de seks læreplanstemaer, ved at gribe sommerfuglene an fra forskellige vinkler.

 

Læs historien om larven sammen

Sammen kan I læse historien om spændende larver, hvor I undervejs bliver klogere på, hvad larverne spiser, hvordan de lever, og hvad de bliver til efter deres fantastiske forvandling. Efterfølgende er der et afsnit om sommerfuglens sanser og livscyklus og idéer til, hvordan I selv kan lege, at I er sommerfugle og prøve at sanse verden som en sommerfugl.

 

Legepladsen – et levested for larver og sommerfugle

I kan finde tips og trick til at indrette legepladsen, skolens område og haven, så den måske bliver levested for flere larver og voksne sommerfugle. Der er også vejledninger til, hvordan man lokker sommerfuglene på tæt hold, så I kan undersøge dem nærmere. Der er et afsnit om, hvordan I kan passe og pleje sommerfuglelarver, så I kan følge den fantastiske forvandling på helt tæt hold.

Så udfordr jer selv og hinanden ved at gå på jagt efter sommerfuglelarver imellem brændenælderne, og læg larverne i et terrarie sammen med værtsplanten, når I kommer hjem.

 

Materialet består af

 • Temahæftet ”Sommerfuglens forunderlige verden”
 • Sommerfuglekort
 • Vejledninger i sommerfuglelokning nat og dag

 

Baggrund

Materialet er udarbejdet af Naturvejledning Danmark til Krible Krable-projektet, 2020.
Illustrationer: Johannes Bojesen, æg og larver, Jan Solheim: sommerfugleillustrationer
Grafik og layout: Kristina Colston – Skyfri Karen Christensen Design


Med temaet ”Liv og død i Krible Krable-universet” ønsker Krible Krable at inspirere børn fra 0-9 år og voksne til at stikke næsen og fingrene i jorden og sammen undersøge og blive klogere på de forskellige former for liv og død, som vi er omgivet af.

 

Liv og død i fødekæderne

Plakaten og hæftet sætter fokus på, at død for den ene organisme skaber liv for en anden organisme, og at intet led kan undværes i de eksisterende fødekæder. Hvis ét element forsvinder, påvirker det resten af systemet.

 

Kredsløb og trygge samtaler

Vi håber på at kunne gøre jer nysgerrige på omsætning, kredsløb og fødekæder i naturen, samtidig med at I får en god og tryg indgangsvinkel til at snakke om døden og behandle lidt tungere emner såsom savn og familie.

Materialerne lægger op til, at I gennem egne observationer, lege og fortællinger om små velkendte dyr får et bredere kendskab til vigtigheden af at værne om en stor biodiversitet, hvor alle arter har en plads.

 

Materialet består af

 • En kæmpe myldreplakat
 • Hæftet ”Liv og død i Krible Krable-Universet”, 2022
 • 8 postkort
 • 4 bankoplader
 • 2 vejledninger
 • 3 forslag til forløb i henholdsvis vuggestue, børnehave og indskoling
 • Fødenettegning
 • 8 faktaark

  

Baggrund

Materialet er udarbejdet af Naturvejledning Danmark til Krible Krable-projektet, 2022.
Forord af biolog Anders Kofoed.
Illustrationer: Dorthe Abrahamsen Jan Solheim Grafik og layout: Kristina Colston – Skyfri

 


I hæftet finder I inspiration til to forskellige forløb. Det første emne er ”Vind”, og det andet er ”Liv og død”. Hvert emne er opdelt i tre forløb: et til de 0-1 årige, et til de 2-3 årige og et til de 4-6 årige.

 

Mikroforsker

Udover forløbene finder I også en introduktion til Mikroforsker – en model og tankegang, der kan hjælpe jer til at fastholde jeres undringer og undersøgelser. Den kan blive et redskab for jer som pædagogisk personale, så I får et fælles udgangspunkt for at arbejde science-orienteret.

 

Hold en festival i jeres dagtilbud

I bestemmer frit, hvordan I vil afholde festivalen. Om I vil bruge en enkelt dag, flere dage eller hele ugen. Om I vil holde det i jeres egen institution, eller om I vil gå sammen med andre i jeres nærområde.
 

Science er sjovt, sejt og spændende, og når I gør det sammen, så inspirerer I hinanden og får masser af erfaringer. Festivalen kan være med til at sætte skub i jeres science-kultur, og give jer mod på meget mere science.

 

Materialet består af

Du kan finde Mikro Science Festival Materialer her på naturvejledningdanmark.dk.

 

Baggrund

Materialet er udarbejdet af Naturvejledning Danmark til en ny årlig festival for dagtilbud, der er tilbagevendende i uge 39.
Med forord af astrofysiker og forfatter Tina Ibsen.


Med hæftet ForskelLighed ønsker Krible Krable at inspirere børn fra 0-9 år og voksne til at blive klogere sammen ved at se grundigt efter forskelle og ligheder på de mange forskellige dyr, som man kan møde i naturen.

Alle kan være med, uanset forudsætninger; det hele starter med undren og med en masse nysgerrighed. Start med at opdage de små forskelle, som viser, om det er to dyr af samme art, eller om I faktisk har fundet to forskellige arter.

 

Hvad er det?

Denne øvelse og evnen til at få øje på forskelle og ligheder er grundlaget for naturfaglig dannelse. Og det er de iagttagelser, som kan lede jer hen imod svaret på det mest almindelige spørgsmål: Hvad er det?

Hjælp børnene på vej ved at sætte ord på former, farver, størrelse og være sammen om at tælle ben, antenner og øjne

 

Materialet består af

 • ”Damen der blev et træ”, en vild fortælling, om damen, der hed Oda
 • Temahæftet ”Forskellighed”, 2021
 • Forskellighedsdug
 • 2 vejledninger
 • 13 faktaark

 

Baggrund

Materialet er udarbejdet af Naturvejledning Danmark til Krible Krable-projektet, 2021.
Forord af biolog Vicky Knudsen.
Illustrationer: Dorthe Abrahamsen Jan Solheim

Grafik og layout: Kristina Colston – Skyfri


Mikroforskere er nysgerrige børn, der undres over verden, undersøger og forsøger at finde svar. I dette materiale er det børnenes handlekompetence i forhold til selv at undersøge og finde svar på egne spørgsmål, der er i fokus.

 

Mikroforskermetoden

Med udgangspunkt i børns nysgerrighed og krible krable-dyr i naturen, kan I lade jer inspirere af materialet til at ”forske” ud fra barnets perspektiv. Den voksne skal ikke vide alt, tværtimod. Pointen er, at den voksne også selv er nysgerrig og undersøger – sammen med børnene.

 

Kan bænkebidere klatre?

Find fem praksiseksempler og lad dig inspirere af erfaringer med mikroforskerforløb, der er afprøvet med børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. Du kan f.eks. læse om, hvordan naturvejleder, Hanna Piorska tager udgangspunkt i bænkebideren.

Et plastikrør og to stykker vat er, hvad børnene fra Børnehuset Trilobitten bruger, når de sammen med Hanna undersøger bænkebidere. Idet børnene selv drejer røret og iagttager bænkebideren indeni, begynder de at undre sig og stille spørgsmål som ”kan bænkebidere klatre?”.

 

Materialet består af

 • Introduktion til mikroforskermetoden – trin for trin
 • Fem eksempler på mikroforskerforløb
 • Inspiration til at udvikle en undringskultur i dagtilbud
 • Plakat med mikroforskermetodens syv trin

 

Baggrund

Krible Krable-universet er udviklet i samarbejde mellem Naturvejledning Danmark og DR Ramasjang.

Forord af biolog og naturvejleder, Anja L. Vilsholm, biolog og ledende naturvejleder, René L. Vilsholm og pædagog og naturvejleder, Sascha R. Åxman.


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.