Læreplanstemaet og de pædagogiske mål

Her finder du beskrivelsen af læreplanstemaet Natur, udeliv og science og de to pædagogiske mål, der udgør grundlaget for det pædagogske arbejde.

Ikon for læreplanstemaet Natur, udeliv og science
© Børne- og Socialministeriet

Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Natur, udeliv og science skal tage udgangspunkt i beskrivelsen af temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år.

I den styrkede pædagogiske læreplan er det beskrevet hvilke elementer, børn skal møde i det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet for hvert enkelt læreplanstema.

Læs beskrivelsen for netop dette læreplanstema her: Natur, udeliv og science (PDF)

 

Pædagogiske mål

Der er fastsat to pædagogiske mål for hvert læreplanstema. De to pædagogiske mål udtrykker sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Du finder de to pædagogiske mål i boksen.

 

Natur, udeliv og science
To pædagogiske mål

 

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med  naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.
     
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.