Leg i børnefællesskaber

Leg er en måde, børn er i verden på. I legen oplever, udforsker og eksperimenter børn og gør sig erfaringer med sig selv og samspil med andre.

Børn lærer gennem legen at forhandle, indgå kompromisser og løse konflikter. Et af legens kendetegn er, at den bliver til undervejs, og at børn derfor hele tiden må afstemme med hinanden.

 

Igennem legen lærer børn sociale omgangsformer til at begå sig både i hverdagen i dagtilbuddet og senere i skolen.

 

Børns sociale læring og udvikling finder også sted, når de iagttager andres leg. Her lærer de at afkode legens formelle og uformelle regler og komme med konstruktive legeudspil, der kan bringe dem ind i legen og hjælpe med at fastholde denne.

 

Leg og læring

Legen og den legende tilgang til læring er udgangspunktet for de læringsprocesser, børn indgår i. Det pædagogiske personale skal anvende viden og kompetencer til at skabe pædagogiske læringsmiljøer med fokus på legen, børnenes interesser, undren og nysgerrighed.

Det pædagogiske læringsmiljø skal blandt andet give børnene mulighed for at eksperimentere og bruge fantasien, lege forskellige, udviklende lege samt udvikle og bruge både emotionelle, sociale, kropslige og kognitive kompetencer.

I tilrettelæggelsen af læringsmiljøet og rammerne for legen spiller det fysiske miljø, indretningen, legetøjet og atmosfæren en vigtig rolle.

 

Inspiration til din praksis?

Find inspirationsmaterialer om leg på emu.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.