Forskellige legetyper

Leg kan være rammesat af en voksen eller være organiseret af barnet selv.

Leg kan være rammesat af en voksen eller være organiseret af barnet selv.

 

Spontan leg og rammesat leg

Barnets spontane og selvorganiserede leg skal anerkendes og respekteres og gives meget plads i hverdagen i dagtilbuddene. Det pædagogiske personale har et ansvar for at være opmærksomme på, hvordan legefællesskaberne blandt børnene udvikler sig.

 

Mange børn leger spontant og af sig selv, men nogle gange skal legen støttes, guides og rammesættes, for at alle børn kan være med, og for at legen udvikler sig positivt for alle børn.

 

Børn er forskellige og har brug for forskellige udfordringer. Forskelligheden kan handle om alder, køn, kulturel og social baggrund og individuelle interesser.

I materialerne om leg, som du finder via linket herunder, kan du læse meget mere om, hvilke typer af selv, der kan skelnes mellem.

 

Inspiration til din praksis?

Find inspirationsmaterialer om leg på emu.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.