Styrket pædagogisk læreplan – kort fortalt til forældre

Denne lille film henvender sig til forældre til børn i dagtilbud og kan fx vises på et forældremøde eller i forbindelse med et barns opstart i et dagtilbud.

Filmen giver forældrene en kort introduktion til den styrkede pædagogiske læreplan og til, hvordan denne fungerer som redskab for jer som pædagogisk personale. Herudover hører de bl.a. om det pædagogiske læringsmiljø, det pædagogiske grundlag og de seks læreplanstemaer.

© Børne- og Socialministeriet

Filmens varighed: 3,36 min.

Filmen Styrket pædagogisk læreplan – kort fortalt til forældre er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut og Børne- og Socialministeriet, 2019.

Dagtilbud - ministeriets inspirationsmaterialer

Ministeriets inspirationsmaterialer til den styrkede pædagogiske læreplan

Forside til Den styrkede pædagogiske læreplan - rammer og indhold
filmrulle
filmrulle
Læreplansblomsten
Forside til skabelon til pædagogisk læreplan
Forside til Kort om forældresamarbejde
Forside til Kort om samspil og relationer
Forside til Evaluerende pædagogisk praksis
Dagtilbud - redskab til selvevaluering - manchetbillede
Forside til Redskab til forankringsproces

Siden er opdateret 07. november 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.