Skabelon til pædagogisk læreplan

Formålet med denne skabelon er at inspirere og understøtte udarbejdelsen af den lokale pædagogiske læreplan. Skabelonen henvender sig til både ledere og pædagogisk personale.

Forside til skabelon til pædagogisk læreplan
© Børne- og Undervisningsministeriet

Skabelonen og den styrkede pædagogiske læreplan

Skabelonen indeholder de lovmæssige krav til udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan. Inden for de krav, der følger af dagtilbudsloven, er det op til jer at beslutte, hvordan I konkret vil arbejde med den pædagogiske læreplan. Jeres læreplan skal være et dynamisk og meningsfuldt dokument, som peger fremad, og som I kan bruge aktivt i den løbende udvikling af den pædagogiske kvalitet og jeres pædagogiske praksis.

Når I udarbejder jeres pædagogiske læreplan, skal I bruge udgivelsen Den styrkede pædagogiske læreplan – rammer og indhold. Heri finder I den omsatte ramme for udarbejdelsen af læreplanen; dvs. dagtilbudsloven med tilhørende bekendtgørelse.

Bag om skabelonen

Skabelon til pædagogisk læreplan er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut og Børne- og Socialministeriet, 2019.

Dagtilbud - ministeriets inspirationsmaterialer

Ministeriets inspirationsmaterialer til den styrkede pædagogiske læreplan

Forside til Den styrkede pædagogiske læreplan - rammer og indhold
filmrulle
filmrulle
Læreplansblomsten
Forside til skabelon til pædagogisk læreplan
Forside til Kort om forældresamarbejde
Forside til Kort om samspil og relationer
Forside til Evaluerende pædagogisk praksis
Dagtilbud - redskab til selvevaluering - manchetbillede
Forside til Redskab til forankringsproces

Siden er opdateret 07. november 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.