Læreplanstemaet og de pædagogiske mål

Her finder du beskrivelsen af læreplanstemaet Krop, sanser og bevægelse og de to pædagogiske mål, der udgør grundlaget for det pædagogiske arbejde.

Ikon for læreplanstemaet Krop, sanser og bevægelse
© Børne- og Socialministeriet

Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Krop, sanser og bevægelse skal tage udgangspunkt i beskrivelsen af temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år.

I den styrkede pædagogiske læreplan er det beskrevet hvilke elementer, børn skal møde i det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet for hvert enkelt læreplanstema.

Læs beskrivelsen for netop dette læreplanstema her: Krop, sanser og bevægelse (PDF)

 

Pædagogiske mål

Der er fastsat to pædagogiske mål for hvert læreplanstema. De to pædagogiske mål udtrykker sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Du finder de to pædagogiske mål i boksen.

 

Krop, sanser og bevægelse

To pædagogiske mål

 

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.
     
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops og bevægelses glæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse. 

 

Siden er opdateret 30. maj 2023 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.