Vidensportalen på det sociale område

Vidensportalens målgruppe på dagtilbudsområdet er de fagpersoner, som træffer beslutninger om, tilrettelægger og arbejder med indsatser for børn i udsatte positioner.

 Vidensportalen kan I finde aktuel viden og bruge denne viden i indsatserne på det sociale område. Portalen:

  • samler den aktuelt bedste viden
  • formidler den aktuelt bedste viden, så den kan anvendes i praksis
  • støtter praksis i at vælge effektive og fagligt velfunderede løsninger.

Portalen bygger bro mellem forskning og praksis ved at

  • gøre forskning brugbar for praksis
  • formidle forskning og praksis på en måde, så der tages hensyn til praksisfeltets præmisser og travle hverdag.

 

Temaer

På Vidensportalen kan I finde viden inden for følgende temaer af relevans for dagtilbudsområdet:

Vidensportalen blev etableret af Socialstyrelsen i 2010 som en del af Barnets Reform til at formidle viden om udsatte børn og unge.

Siden er opdateret 07. november 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.