Forskning og viden

Rapport om kompetenceudvikling i dagtilbud

Rapporten sætter fokus på deltagelse i og efterspørgsel efter kompetenceudvikling blandt pædagogisk personale i dagtilbud. Rapportens primære målgruppe er pædagogiske konsulenter og pædagogiske ledere.

Formål

Rapporten ser nærmere på:

  • Hvem deltager i faglig kompetenceudvikling, og hvad deltager de i?
  • Hvordan hænger deltagelse i og efterspørgsel efter faglig kompetenceudvikling sammen med uddannelse, anciennitet og arbejdstid?
  • Hvilke barrierer opleves der for faglig kompetenceudvikling?
  • Hvordan ser det ud med faglig kompetenceudvikling i dagtilbud på tværs af de deltagende OECD-lande?

Rapporten baserer sig på spørgeskemaer til pædagogisk personale i daginstitutioner og i dagplejen, dagtilbudsledere og dagplejepædagoger. Data er indsamlet i første halvdel af 2018, dvs. inden loven om den styrkede pædagogiske læreplan trådte i kraft. 

I Danmark er spørgeskemaerne besvaret af 544 pædagogisk personale i daginstitutioner på 3-5-årsområdet, 307 pædagogisk personale i daginstitutioner på 0-2-årsområdet samt 234 dagplejere. Desuden deltager 102 dagtilbudsledere i daginstitutioner på 3-5-årsområdet, 55 dagtilbudsledere i daginstitutioner på 0-2-årsområdet samt 38 dagplejepædagoger. 

Rapportens primære målgrupper er pædagogiske konsulenter i forvaltningen og pædagogiske ledere i dagtilbud, der arbejder med det pædagogiske personales faglige kompetenceudvikling. 

Undersøgelsen viser blandt andet:

  • Efteruddannelse: Dagtilbudspersonalet efterspørger særligt efteruddannelse inden for arbejde med ’børn med særlige behov’ og ’flersprogede børn’.
  • Udbud: Selvom en stor del af dagtilbudspersonalet deltager i efteruddannelse, ønsker de andre kompetenceudviklingsforløb end dem, de har deltaget i. 
  • Målgruppe: I daginstitutionerne er det oftest de pædagoguddannede, der deltager i kompetenceudvikling. I daginstitutioner på 0-2-årsområdet er det personale med over 25 års erfaring, som oftest deltager i faglig kompetenceudvikling. Billedet er omvendt i dagplejen. 
  • Barrierer: Faglig kompetenceudvikling opleves for dyrt, og det opleves som en hindring, at efteruddannelsen foregår i arbejdstiden.

 

Find rapporten

Find rapporten på eva.dk

 

Faktaoplysninger

Det daværende Børne-og Socialministerium besluttede i 2016, at Danmark skulle være med i den første runde af OECD-undersøgelsen TALIS Starting Strong, som har fokus på dagtilbud. TALIS Starting Strong er foretaget første halvdel af 2018 i Danmark, Norge, Island, Tyskland, Chile, Israel, Japan, Sydkorea og Tyrkiet i dagtilbud målrettet børn fra 3 år til grundskoleniveau. Danmark, Norge, Tyskland og Israel deltager desuden i undersøgelsen på 0-2 årsområdet.

Resultaterne fra den internationale undersøgelse er offentliggjort i OECD’s rapport Providing Quality Early Childhood Education and Care: Results from the Starting Strong Survey 2018. 

Viden om Praksis er den danske del af TALIS Starting Strong. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har efter aftale med Børne- og Undervisningsministeriet planlagt to afrapporteringer på de danske Viden om Praksis-data. Dette er den første afrapportering.

 

Kreditering

Rapporten er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut for Børne- og Undervisningsministeriet og er publiceret d. 11. november 2020.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.