Forskning og viden

Tema: Faglig ledelse

Dette temahæfte henvender sig til pædagogiske ledere. Her kan I finde inspiration til jeres ledelsesopgave med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan.

Børnehavedreng på cykel på legepladsen
© Danmarks Evalueringsinstitut

Arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan blev igangsat ved dagtilbudslovens ikrafttræden 1. juli 2018. Kommuner og dagtilbud er dog først forpligtede til at have implementeret elementerne i den styrkede pædagogiske læreplan 1. juli 2020.

Det er en vigtig ledelsesopgave at udvælge, oversætte og sætte en retning for arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan. Uanset hvilken ledelsestilgang der giver bedst mening og størst værdi i det enkelte dagtilbud, må ledelsesfokus starte og slutte med børnene.

Børnecentreret ledelse handler om at fokusere på børnene, hvad enten det drejer sig om organisering af tid og kompe­tencer, efteruddannelse, tilrettelæggelse af forældresamarbejde eller andet. Det kan I læse mere om i dette temahæfte om faglig ledelse.

 

Materialets indhold

  • Artikel: Prioritering og ledelse med barnet i centrum
  • Case: Inspiration fra praksis i Ikast-Brande Kommune
  • Guide: Syv spørgsmål, enhver leder bør overveje, når den styrkede pædagogiske læreplan skal implementeres
  • Dialogkort til faglig refleksion

 

Find materialet

Find materialet på eva.dk

Bag om materialet

Temahæftet 'Faglig ledelse' er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut, 2019.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.