Forskning og viden

Bakspejlet: Forældresamarbejde

Forskning viser, at jo bedre kontakten og samarbejdet er mellem forældre og pædagogisk personale, jo mere positivt og trygt oplever barnet dagtilbuddet.

I dette inspirationsmateriale kan I finde inspiration til, hvordan I kan arbejde fokuseret med forældresamarbejde i jeres dagtilbud.

Forældre
© Danmarks Evalueringsinstitut

I en undersøgelse foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut (Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner, 2016) siger 93 % af de adspurgte forældre, at de er tilfredse med samarbejdet med det pædagogiske personale. Mange forældre i undersøgelsen efterspørger dog endnu mere vejledning og flere input fra pædagogisk personale, end de oplever i dag.

Ønsker I at booste jeres forældresamarbejde, kan I finde inspiration i disse fire råd:

  1. Betragt vejledning som en gensidig størrelse.
  2. Fortæl forældrene, hvorfor I gør, som I gør.
  3. Skab gode sammenhænge, hvor forældre og pædagoger kan mødes og udveksle viden.
  4. Skab rum for, at forældrene kan støtte og vejlede hinanden.

 

Kommunikation i forældresamarbejdet

Mange forældre værdsætter den digitale kommunikation med dagtilbuddet. Ikke som en erstatning af den direkte, personlige kontakt, men som et supplement i form af fx billeder og film, der kan give dem et indblik i deres barns hverdag i dagtilbuddet.

Det kan være meget forskelligt fra dagtilbud til dagtilbud, hvor meget digital kommunikation skal fylde, og af hvilken karakter den skal være. Derfor er det vigtigt sammen med forældrene at reflektere over, hvordan digital kommunikation bliver bedst mulig.

 

Temahæftets indhold

  • Tre artikler om samarbejdet mellem forældre og pædagogisk personale
  • Dialogkort til faglig refleksion

Bag om materialet

Temahæftet 'Bakspejlet: Forældresamarbejde' er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut, 2016.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.