Lovgivning

Master for en styrket pædagogisk læreplan

I 2016 blev et større arbejde med at udvikle rammen for de pædagogiske læreplaner i dagtilbud igangsat. I denne udgivelse kan I læse, hvad der kom ud af dette arbejde, og om tankerne bag den styrkede pædagogiske læreplan.

Dreng hænger med hovedet nedad i klatrestativ
© Børne- og Socialministeriet

I begyndelsen af 2016 blev der nedsat en mastergruppe for en styrket pædagogisk læreplan bestående af praktikere, videnspersoner og interessenter. Mastergruppens opgave var at foreslå, hvordan den pædagogiske læreplan kunne styrkes, så pædagogisk personale og ledelse i endnu højere grad oplevede læreplanerne som et brugbart redskab i udviklingen af pædagogisk praksis.

I denne publikation beskrev mastergruppen et fælles pædagogisk grundlag for den pædagogiske læreplan. Herudover beskrev gruppen en ramme for, hvordan seks arbejdsgrupper kunne opdatere de seks læreplanstemaer.

Master for en styrket pædagogisk læreplan er udgivet af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2016.

Siden er opdateret 02. december 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.