Forskning og viden

Inspirationsmateriale om social udvikling

Social udvikling handler om børns mulighed for at deltage i fællesskaber.

Her er samlet en række materialer, der kan inspirere og kvalificere jeres arbejde med læreplanstemaet social udvikling.

Hæftet 'Kort om social udvikling' samler blandt andet viden og spændende eksempler, som kan understøtte jeres pædagogiske praksis. Dialogkortene og modulet kan bruges direkte på et personalemøde. I modulet finder I et færdigt oplæg i powerpoint og spørgsmål, der kan drøftes i personalegruppen. Vil I dykke ned i forskningen, kan I læse vidensopsamlingen.

 

Find materialer til jeres arbejde med social udvikling nedenfor.

Materialer

Viden og inspiration til at arbejde med læreplanstemaet.

Opsamling af forskning om børns sociale udvikling i dagtilbud publiceret fra 2007 til 2017.

Modulet indeholdet oplæg med udvalgte videnspointer fra 'Kort om social udvikling' samt øvelser med drøftelser, hvor I reflekterer over egen praksis.

Pdf-version af modulet med oplæg med udvalgte videnspointer fra 'Kort om Social udvikling'.

Spørgsmål, I kan reflektere over, når I vil sætte fokus på børns sociale udvikling.

Bag om

Materialerne er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for Børne- og Undervisningsministeriet i perioden 2018-2020 i forbindelse med realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan.

Ønsker I et mindre antal trykte eksemplarer af materialet, kan I bestille det gratis hos Rosendahls Boghandel. I betaler selv for pakning og fragt.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.