Forskning og viden

Inspirationsmateriale om kultur, æstetik og fællesskab

Det pædagogiske arbejde med kultur, æstetik og fællesskab har betydning for børns udvikling, læring og dannelse på flere måder.

Her er samlet en række materialer, der kan inspirere og kvalificere jeres arbejde med læreplanstemaet kultur, æstetik og fællesskab.

Materialer

Viden og inspiration til at arbejde med læreplanstemaet.

Opsamling af forskning om kultur, æstetik og fællesskab i dagtilbud publiceret fra 2007-2017.

Modul med oplæg med udvalgte videnspointer fra 'Kort om kultur, æstetik og fællesskab'.

Spørgsmål, I kan reflektere over, når I vil sætte fokus på kultur, æstetik og fællesskab.

Bag om

Materialerne er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for Børne- og Undervisningsministeriet i perioden 2018-2020 i forbindelse med realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan.

Ønsker I et mindre antal trykte eksemplarer af materialet, kan I bestille det gratis hos Rosendahls Boghandel. I betaler selv for pakning og fragt.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.