Forskning og viden

Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud

Hvordan skabes skabes trivsel og gode deltagelsesmuligheder i dagtilbud, hvor mange børn er i udsatte positioner? Bliv klogere i rapport fra DPU.

Pige puster mælkebøtter
© DPU, Aarhus Universitet og Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet

Rapporten henvender sig til blandt andet forvaltning, ledere og pædagogisk personale.

Formålet med projektet Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud var at beskrive, analysere og diskutere, hvordan dagtilbud i boligområder med mange børn i udsatte positioner skaber trivsel og frugtbare deltagelsesmuligheder for disse børn.

I projektet deltog ti kommunale forvaltninger samt ledere og pædagogisk personale fra hhv. fem dagplejer og 15 daginstitutioner.

 

Virkningsfulde dagtilbud

Et virkningsfuldt dagtilbud defineres i projektet som et dagtilbud, der:

 1. ligger i et socialt belastet område
 2. er virkningsfuldt forstået på den måde, at der er virkningsfuldt pædagogisk arbejde, som giver børnene gode udviklingsmuligheder og dermed skaber forudsætninger for at mindske ulighed.

Ansvaret for at skabe gode udviklingsbetingelser for børn i udsatte positioner deles på tværs af forvaltning, lokal ledelse og pædagogisk personale i de enkelte dagtilbud.

 

Erfaringer fra projektet

Forvaltninger, der lykkes

 • har viden om, at det kræver en større indsats at skabe virkningsfuldt pædagogisk arbejde i områder med mange børn i udsatte positioner
 • udvikler rammer for systematisk videndeling i ledernetværk for at løfte hele dagtilbudsområdet
 • bruger data, som sender informationer tilbage i dagtilbuddene om, hvordan kvaliteten på de enkelte stuer ser ud med baggrund i resultaterne, og hvor der er behov for udvikling.

Ledere, der lykkes

 • har ofte været ansat i samme dagtilbud gennem mange år
 • sætter tydelig retning og har en plan
 • er gode til at engagere og inddrage medarbejdere og viser stor respekt for personalets faglighed
 • er tæt på praksis og har børnene i centrum
 • har fokus på at skabe trivsel på arbejdspladsen og skabe en kultur med plads til at begå fejl.

Pædagogisk personale, der lykkes

 • har åbenhed og tillid til hinanden i personalegruppen
 • ser omsorg, tryghed og nærvær som omdrejningspunktet for det pædagogiske arbejde
 • har en nærværende og vedvarende opmærksomhed over for børnene, bl.a. i forhold til at skabe meningsfulde dialoger og samspil
 • viser åbenhed og nysgerrighed over for børnenes ytringer og har en intens dialog mellem børn og voksne baseret på respekt og interesse for børnenes perspektiver og situation
 • håndterer uhensigtsmæssig adfærd og konflikter på en måde, som medvirker til at sikre børnenes fastholdelse i børnefællesskabet.

 

Find materialet

Find hele rapporten samt en kort version på vpt.dk

Rapporten Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud er udarbejdet af Charlotte Ringsmose, professor ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet og Lone Svinth, lektor ved DPU, Aarhus Universitet, 2019. Projektet er finansieret af Fremfærd Børn under projektledelse af FOA, BUPL og KL og i samarbejde med DPU, Aarhus Universitet og Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Den korte version er udarbejdet af FOA, BUPL og KL, 2019.

På hjemmesiden Viden på tværs kan I læse mere om projektet og bl.a. finde artikler og interview med forskerne.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.