Forskning og viden

Få viden om virkningsfulde indsatser i danske dagtilbud

To rapporter fra TrygFondens Børneforskningscenter giver overblik over effektive indsatser på dagtilbudsområdet og giver viden om og redskaber til, hvordan indsatser kan implementeres.

Forskning har vist, at der er store forskelle i danske børns sproglige, matematiske og socioemotionelle kompetencer allerede i 3-års-alderen, og at forskellene mellem de sprogligt svage og stærke børn øges frem mod skolestart. Forskning fortæller os også, at de tidlige forskelle i børns udvikling ser ud til at vare ved ind i skolen og voksenlivet.

Forskning peger samtidigt på, at det er til gavn for danske børn, når kommuner og dagtilbud vælger at implementere systematiske pædagogiske indsatser, der har til formål at styrke børnenes trivsel, udvikling og læring, især hvis indsatsen har en dokumentet effekt på børnenes udvikling.

TrygFondens Børneforskningscenter har udarbejdet to rapporter, der kan være en hjælp for beslutningstagere, konsulenter og pædagogiske ledere, der arbejder med at udvælge og implementere systematiske pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet:

  • En forskningskortlægning af evidensbaserede indsatser, der er udviklet og afprøvet i en dansk pædagogisk kontekst. Kortlægningen beskriver 19 indsatser og sammenligner deres effekter. Den giver overblik og vidensgrundlag for at udvælge effektive indsatser, der passer til aktuelle behov.  [link]
  • En rapport om udbredelse og implementering af systematiske pædagogiske indsatser i danske dagtilbud.

Rapporten undersøger omfanget af anvendelsen samt kvaliteten af implementeringen af systematiske pædagogiske indsatser i danske kommuner og dagtilbud. Rapporten giver også en implementeringsmodel med konkrete strategier, som kommuner og dagtilbud kan bruge til at understøtte implementeringen af systematiske pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet [link]

 

Bag om materialerne

Bleses, D., Laursen, N., Kristensen, M.  & Horn, N. (2021): Hvilke indsatser virker i danske dagtilbud? Kortlægning af brug af effektive indsatser.
En forskningskortlægning af evidensbaserede indsatser, der er udviklet og afprøvet i en dansk pædagogisk kontekst. Kortlægningen beskriver indsatserne og sammenligner deres effekter. Den giver overblik og grundlag for at udvælge effektive indsatser, der passer til aktuelle behov. 

Læs ”Hvilke indsatser virker i danske dagtilbud? Kortlægning af evidensbaserede indsatser” på au.dk

 

Bleses, D., Laursen, N.  & Munkedal, S. (2021): Udbredelse og implementering af systematiske indsatser: Hvordan kommer den forskningsbaserede praksis ud på grøn stue?
En rapport om udbredelse og implementering af systematiske pædagogiske indsatser i danske dagtilbud. Rapporten indeholder en implementeringsmodel med konkrete strategier, som kan bruges til at understøtte implementeringen af systematiske pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i forskellige faser og på forskellige organisatoriske niveauer.

Læs: ”Udbredelse og implementering af systematiske pædagogiske indsatser i danske dagtilbud: Hvordan kommer den forskningsbaserede praksis ud på grøn stue?” på au.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.