Forskning og viden

Tema: Digitale dagtilbud

Digitale redskaber kan være en pædagogisk ressource, der kan stimulere børns leg. Dette temahæfte sætter fokus på, hvordan I kan bruge digitale redskaber aktivt i det pædagogiske læringsmiljø.

Dreng ligger op gulvet med iPad
© Danmarks Evalueringsinstitut

Digitale teknologier er en del af den måde, barnet møder verden og sig selv på, og dermed en del af barnets overordnede dannelse.

Forskning viser, at der ofte er et potentiale i, at den voksne går bag ved barnet, når det gælder digitale redskaber. Hvor barnet har en legende og eksperimenteren­de tilgang, er den voksne ofte mere optaget af at bru­ge de digitale redskaber “rigtigt”.

Hvis man skal sætte barnets kreativitet i spil, kan man lade sig inspirere af børn og deres måde at prø­ve de digitale redskaber af på.

 

Materialets indhold

  • Viden om digitale teknologier i pædagogiske læringsmiljøer
  • Guide til bedre digitale dagtilbud
  • Inspiration fra praksis
  • Dialogkort til faglig refleksion

 

Find temahæftet på eva.dk

Temahæftet Digitale dagtilbud er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut, 2018.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.