Forskning og viden

Styrket pædagogisk læreplan – kort fortalt til forældre

Denne lille film henvender sig til forældre til børn i dagtilbud og kan fx vises på et forældremøde eller i forbindelse med et barns opstart i et dagtilbud.

Filmen giver forældrene en kort introduktion til den styrkede pædagogiske læreplan og til, hvordan denne fungerer som redskab for jer som pædagogisk personale. Herudover hører de bl.a. om det pædagogiske læringsmiljø, det pædagogiske grundlag og de seks læreplanstemaer.

© Børne- og Socialministeriet

Filmens varighed: 3,36 min.

Filmen Styrket pædagogisk læreplan – kort fortalt til forældre er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut og Børne- og Socialministeriet, 2019.

Dagtilbud - ministeriets inspirationsmaterialer

Ministeriets inspirationsmaterialer til den styrkede pædagogiske læreplan