Forskning og viden

Spørgeskemaundersøgelse om den styrkede pædagogiske læreplan

Evalueringen henvender sig til pædagogisk ledelse og forvaltning og viser, hvordan og i hvilket omfang dagtilbud i dag arbejder med otte centrale temaer fra den styrkede pædagogiske læreplan.

Forside til Spørgeskemaundersøgelse
© Danmarks Evalueringsinstitut

Denne første evaluering er foretaget, før arbejdet med realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan for alvor gik i gang – dvs. efter sommerferien 2018. Den vil i 2020 følges op af endnu en evaluering, så man vil kunne se udviklingen i realiseringen af læreplanen.

 

Fokusområder

Evalueringens otte fokusområder er:

  1. Det brede læringssyn og læring hele dagen
  2. Børnesyn og børneperspektiver
  3. Børnefællesskaber og børn i udsatte positioner
  4. Forældresamarbejde
  5. Evalueringskultur
  6. Faglig ledelse i forbindelse med den styrkede pædagogiske læreplan
  7. Det sammenhængende børneliv
  8. Samarbejde med lokalmiljøet.

 

Resultater af baselinemåling

Baselinemålingen viser, at kommunerne i dag arbejder med alle otte fokusområder gennem bl.a. pædagogisk tilsyn og anvendelse af materialer og metoder. For næsten alle fokusområderne gælder det, at flere kommuner end tidligere planlægger at igangsætte initiativer, som understøtter arbejdet med fokusområderne.

Dagtilbudscheferne vurderer, at dagtilbuddenes aktuelle praksis er tættest på intentionerne i den styrkede pædagogiske læreplan, når det gælder områderne ’Det sammenhængende børneliv’, ’Børn i udsatte positioner’ og ’Faglig ledelse’. Længst fra at lykkes er man, når det gælder områderne ’Evalueringskultur’ og ’Samarbejde med lokalmiljøet’.

I dagtilbuddene peger daginstitutionsledere og dagplejepædagoger på, at de vil arbejde med alle otte fokusområder i de kommende to år, men at de især vil prioritere områderne ’Det brede læringssyn’ og ’Børnefællesskaber’ og ’Børn i udsatte positioner’.  

Kommuner og dagtilbud er forpligtede til at have implementeret alle elementerne i den styrkede pædagogiske læreplan 1. juli 2020.

 

Find materialerne

Find analyserapport på eva.dk

Bag om evalueringen

Spørgeskemaundersøgelse om den styrkede pædagogiske læreplan er gennemført af Danmarks Evalueringsinstitut for Børne- og Socialministeriet, 2018. I 2019 vil Danmarks Evalueringsinstitut gå i dybden med arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan i et antal casestudier. I 2020 gennemføres en opfølgende måling i forhold til målingen i 2018, som giver indblik i arbejdet med realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan i 2018-2020.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.