Forskning og viden

Bæredygtighed i børnehøjde

"Bæredygtighed i børnehøjde" er et inspirationsmateriale, der formidler viden om miljø og bæredygtighed til dagtilbud og inspirerer til aktiviteter med udgangspunkt i denne viden.

børn graver i jorden med hænderne
© Friluftsrådet

Forskning peger på, at bæredygtighedsspørgsmålet bør spille en rolle i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljø, og at dette med fordel kan indebære, at børn oplever naturen i samspil med engagerede og vidende voksne.

I det pædagogiske læringsmiljø skal det pædagogiske personale sammen med barnet udfordre forståelser af, sprog for og tilgange til naturen og naturens bæredygtighed.

 

Materialets indhold

 

70 aktiviteter

Alle aktiviteter i materialet har fokus på miljø og bæredygtighed og er afprøvet i praksis. Aktiviteterne er inddelt i følgende kategorier:

  • Affald
  • Genbrug og genanvendelse
  • Vand, energi og andre ressourcer
  • Jord til bord
  • Naturbevidsthed
  • De små skridt

Bæredygtighed i børnehøjde er et delprojekt under Børne- og Undervisningsministeriets indsats Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (2013). Friluftsrådets Grønne Spirer stod for delprojektet, hvis formål det var at:

  • indhente viden, eksempler på og aktiviteter om bæredygtighed og miljø i relation til førskolebørn
  • udvikle, afprøve og evaluere denne viden og de praktiske aktiviteter i en pilotgruppe
  • udbrede og formidle resultaterne til pædagogisk personale og ansatte i forvaltningen samt til naturvejledere, skoletjenester og andre med interesse for området.
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.