Forskning og viden

Vidensopsamling om faglig ledelse på dagtilbudsområdet

Faglig ledelse er vigtig for den pædagogiske kvalitet i dagtilbud. Men hvad er faglig ledelse? Få indblik i 7 vigtige kerneelementer i faglig ledelse på dagtilbudsområdet.

Formål

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har udarbejdet en vidensopsamling om faglig ledelse på dagtilbudsområdet for Børne- og Undervisningsministeriet. Vidensopsamlingen identificerer temaer og kerneelementer, som ifølge forskningen er centrale for faglig ledelse af dagtilbud.

Formålet med vidensopsamlingen er at opsamle og præsentere viden om faglig ledelse, som kan understøtte læringsmiljøer, der medvirker til at styrke børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

 

Hovedpointer

Vidensopsamlingen identificerer tre hovedtemaer, som er centrale for god faglig ledelse på dagtilbudsområdet. Temaerne omhandler arbejdet med at:

  1. Fastsætte en faglig retning
  2. Indhente faglig viden
  3. Aktivere faglig viden

 

Kerneelementer i faglig ledelse

Under hvert tema præsenterer vidensopsamlingen to til tre kerneelementer. Kerneelementer er konkrete handlinger inden for faglig ledelse, som vurderes at have positive virkninger for den pædagogiske kvalitet i dagtilbud. Kerneelementerne giver inspiration til, hvordan man kan arbejde med faglig ledelse igennem konkrete ledelseshandlinger.

Vidensopsamlingen peger også på to vigtige rammeforhold, som ifølge den gennemgåede litteratur har betydning for udøvelsen af faglige ledelse. Det drejer sig om:

  • Lederens faglige kompetencer
  • Rammerne for at distribuere den faglig ledelse til andre.

Vidensopsamlingen konkluderer desuden, at der er behov for flere empiriske studier af, hvordan faglig ledelse påvirker kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbud, samt hvilke virkninger den faglige ledelse har for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

 

Målgruppe

Vidensopsamlingen henvender sig til alle, som arbejder med at udvikle faglig ledelse på dagtilbudsområdet – herunder dagtilbudsledere, øvrige ledere, konsulenter og chefer i kommunale forvaltninger samt Praksiskonsulenterne i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

 

Kreditering

Vidensopsamlingen er foretaget af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet og er publiceret i april 2021.

Foto: Ricky John Molloy/VIVE.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.