Eksempel fra praksis

Det blev en sommerfugl!

"Det blev en sommerfugl!" bygger på erfaringerne fra det to år lange KULT-projekt, som blev realiseret i 2016-2018. Her kan I finde inspiration til at udnytte de potentialer, der ligger i at inddrage kunst og kulturarv i dagtilbud.

sommerfugl
© Slots- og Kulturstyrelsen

Et bærende koncept i KULT-projektet er, at kulturformidleren, fx pædagogen, introducerer barnet til kunst og kulturarv ved at arrangere og støtte barnets direkte møde med kulturen. Mødet kan fx være et kunstnerbesøg eller ture ud af huset til biblioteket, teatret, museet m.m.

Gennem den kunstneriske oplevelse får barnet sanselige indtryk, der i sig selv har en værdi og også kan inspirere til nye lege, fortællinger og aktiviteter, der skaber glæde, viden, kunnen og personlig dannelse.

På et overordnet plan kan kunst, kultur og æstetiske læreprocesser støtte barnets socialisering og udviklingen af identitet, empati og livslyst.

 

Sommerfuglemodellen

Sommerfuglemodellen og tænkningen bag giver pædagogisk personale en mere aktiv rolle i samspillet med kulturens andre aktører og et større ansvar og handlerum for kulturformidling.

Sommerfuglemodellen består af et før, et under og et efter:

  • Før: Det pædagogiske personale forbereder og inspirerer barnet i forhold til kulturmødet.
  • Under: Kulturmødet, den kunstneriske oplevelse.
  • Efter: Det pædagogiske personale fastholder, uddyber og bearbejder barnets oplevelser gennem lege og æstetiske aktiviteter.

Vha. sommerfuglemodellen kan I inddrage kunst, kultur og kulturarv direkte i hverdagen.

 

Materialets indhold

Materialet indeholder bl.a.

  • Baggrundsbeskrivelse, teori og metode (bl.a. om pædagogen som hverdagens kulturformidler og Sommerfuglemodellen)
  • Praksisfortællinger
  • Idekatalog med 15 forløb
  • Eksempler på samarbejde på tværs af dagtilbud og kulturinstitutioner

Videnskortlægningen Børns møde med kunst og kultur i dagtilbud danner sammen med Kulturministeriets Strategi for børns møde med kunst og kultur (2014) baggrunden for KULT-projektet og dermed udgivelsen Det blev en sommerfugl! (2016-18).

KULT-projektet er udbudt og finansieret af Kulturministeriet. Udbuddet er sket i samarbejde med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og administreret af Slots- og Kulturstyrelsen. KULT-projektet er gennemført af et partnerskab bestående af Professionshøjskolen Absalon, University College Nordjylland, University College Lillebælt, Kulturprinsen i Viborg og Nationalt Videnscenter for Historie- og Kulturarvsforskning (HistorieLab).

Siden er opdateret 03. november 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.