I arbejdet med den pædagogiske læreplan bør I overveje, hvordan lokalsamfundet kan inddrages i arbejdet med at skabe stimulerende pædagogiske læringsmiljøer for børn.

Lokalsamfundet

Lokalsamfundet er dagtilbuddets og barnets nærmiljø, og det vil variere, hvilke ressourcer der kan bringes i spil i de enkelte lokalsamfund. Forældre i forældrebestyrelsen bor typisk i nærmiljøet. Derfor har de oftest viden om de forskellige tilbud og muligheder, der findes i lokalområdet, og kan inddrages i overvejelserne omkring dette samarbejde.

I lokalsamfundet kan dagtilbuddene eksempelvis samarbejde med: Biblioteker, museer, idrætstilbud, musikskoler, plejehjem, erhvervslivet, andre dagtilbud med videre. 

Frivillige

Samarbejdet med for eksempel ældre medborgere, skoleelever og andre frivillige i lokalsamfundet kan bidrage til at styrke arbejdet med pædagogiske læringsmiljøer. Nogle besidder måske en særlig viden eller interesse inden for natur, sport eller musik, som dagtilbuddet kan drage nytte af.

Et samarbejde med eventuelle frivillige skal altid have børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse for øje.

Ministeriets udgivelser

Forside til Organisering af et godt læringsmiljø

Viden og inspiration

sommerfugl
Forside til Børns møde med kunst og kultur
Forside til Kunst og kultur i dagtilbud Sådan!
Forside til På spor af kunst og ord