Nyt fra den styrkede pædagogiske læreplan

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort inspirationsmaterialer om læreplanstemaerne 'kommunikation og sprog' samt 'kultur, æstetik og fællesskab' fra den styrkede pædagogiske læreplan.

De i alt seks læreplanstemaer bygger videre på det pædagogiske grundlag og udgør forskellige blikke på barnets brede udvikling og læring, som finder sted hver dag, hele dagen.

 

Kort om kommunikation og sprog

Børns kommunikation og sprog har afgørende betydning for deres mulighed for at udtrykke sig, danne relationer, indgå i fællesskaber og indsamle viden – og på længere sigt har det betydning for, hvordan de klarer sig i skolen og i livet. Børn udvikler deres kommunikation og sprog i dagtilbuddet i løbet af hele dagen i et rigt samspil med andre børn og det pædagogiske personale. Kommunikation og sprog handler om mere end ord. Et barn kan have et veludviklet sprog, men mangle kommunikative færdigheder, og omvendt kan barnet være god til at kommunikere uden at have et veludviklet sprog. Barnet skal derfor lære at sætte ord og krop på og gøre sine tanker og behov forståelige for andre og kommunikere på en måde, så det kan indgå i fællesskaber og i forskellige former for interaktioner og samtaler med andre. Det er en afgørende pædagogisk opgave at understøtte barnet i den udvikling.

 

Kort om kultur, æstetik og fællesskab

Det pædagogiske arbejde med kultur, æstetik og fællesskab har betydning for børns udvikling, læring og dannelse på flere måder. Forskning viser fx, at børns deltagelse i æstetiske praksisser har en positiv betydning for bl.a. deres følelsesmæssige udvikling og faglige læring på sigt. Samtidig har dagtilbuddets kultur, forstået som normer og værdier, betydning for bl.a. børnenes muligheder for at opleve anerkendelse, deltage i fællesskaber og udvikle sig socialt.

 

Du kan se de nye nye hæfter – samt andre inspirationsmaterialer om den styrkede pædagogiske læreplan – her på emu.dk:

Inspirationsmateriale om kommunikation og sprog

Inspirationsmateriale om kultur, æstetik og fællesskab

Siden er opdateret 16. juni 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.