Eksempel fra praksis

Kunst og kultur i dagtilbud Sådan!

I dette inspirationshæfte kan I finde eksempler på, hvordan I kan arbejde med kunst og kultur i jeres dagtilbud.

Regnbuefarvet forside til inspirationsmateriale
© Slots- og Kulturstyrelsen

Kunst og kultur i dagtilbud har en berettigelse i sig selv. Det handler om kultur for børn, kultur med børn og kultur af børn.

Mødet med kunst og kultur skal give børnene kropslige, sanselige og kognitive oplevelser og erfaringer. De skal have mulighed for at opleve det autentiske møde med kunst og kultur, der sætter spor og skaber mening og betydning hos det enkelte barn.

De skal selv være skabende og afprøve forskellige æstetiske udtryksformer og teknikker, og de skal møde en kulturel mangfoldighed og have oplevelser, der giver dem en forståelse af, at skikke, sprog og levemåder kan være forskellige.

Hent Kunst og kultur i dagtilbud. Sådan! på EVA.dk

 

Eksempler fra praksis

Kunst og kultur i dagtilbud Sådan! præsenterer 14 gode eksempler fra Danmark og det øvrige Norden på, hvordan I kan arbejde med kunst og kultur i dagtilbud. Eksemplerne dækker forskellige aldersgrupper, geografiske områder, kunstarter samt pædagogiske, didaktiske og æstetiske tilgange.

Der er dels projekter, som en professionel kunstner har stået for, dels projekter, som pædagogisk personale selv har gennemført.

Ud over de 14 eksempler indeholder inspirationshæftet en række generelle opmærksomhedspunkter og anbefalinger, som kan være med til at understøtte jeres arbejde med kunst og kultur.

 

Bag om materialet

Inspirationshæftet Kunst og kultur i dagtilbud Sådan! (2015) er udarbejdet af Rambøll og Danmarks Evalueringsinstitut med opdrag fra Kulturministeriet. Materialet er udgivet sammen med videnskortlægningen Børns møde med kunst og kultur i dagtilbud.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.