Forskning og viden

Inspirationsmateriale om krop, sanser og bevægelse

Børns læring om deres krop, sanser og bevægelsesmuligheder er afgørende for deres motoriske, emotionelle og kognitive udvikling.

Her er samlet en række materialer, der kan inspirere og kvalificere jeres arbejde med læreplanstemaet krop, sanser og bevægelse.

Hæftet 'Kort om krop, sanser og bevægelse' samler blandt andet viden og spændende eksempler, som kan understøtte jeres pædagogiske praksis. Dialogkortene og modulet kan bruges direkte på et personalemøde. I modulet finder I et færdigt oplæg i powerpoint og spørgsmål, der kan drøftes i personalegruppen. Vil I dykke ned i forskningen, kan I læse vidensopsamlingen.

Find materialer til jeres arbejde med krop, sanser og bevægelse nedenfor.

Materialer

Viden og inspiration til at arbejde med læreplanstemaet.

Opsamling af forskning om krop, sanser og bevægelse i dagtilbud publiceret fra 2007-2017.

Modulet indeholder udvalgte videnspointer fra 'Kort om Krop, sanser og bevægelse' samt oplæg til drøftelser, hvor I reflekterer over egen praksis.

PDF-version af modulet med oplæg med udvalgte videnspointer fra 'Kort om krop, sanser og bevægelse'.

Spørgsmål, I kan reflektere over, når I vil sætte fokus på børnenes krop, sanser og bevægelse.

Bag om

Materialerne er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for Børne- og Undervisningsministeriet i perioden 2018-2020 i forbindelse med realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan.

Ønsker I et mindre antal trykte eksemplarer af materialet, kan I bestille det gratis hos Rosendahls Boghandel. I betaler selv for pakning og fragt.