Nyhed

Inspirationsmaterialer til tre af læreplanstemaerne

Inspirationsmaterialerne skal inspirere til lokal refleksion og støtte arbejdet med den pædagogiske læreplan. 

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har for Børne- og Undervisningsministeriet udarbejdet en række inspirationsmaterialer om læreplanstemaerne 'Social Udvikling', 'Alsidig personlig udvikling' og 'Natur, udeliv og science' fra den styrkede pædagogiske læreplan.

Materialerne formidler lovkrav, forskning og viden, samtidig med at der gives bud på konkrete refleksionsspørgsmål i forhold til eksempelvis evaluering.

Social udvikling, Alsidig personlig udvikling og Natur, udeliv og science samt de øvrige tre læreplanstemaer bygger på det pædagogiske grundlag og udgør forskellige vinkler på barnets brede udvikling og læring, som finder sted hver dag, hele dagen.

 

Du finder inspirationsmaterialerne herunder

Social udvikling

Alsidig personlig udvikling

Natur, udeliv og science

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.