Artikel

Hør godt efter!

Hør godt efter! fra Børnerådet peger på 17 gode eksempler på børneinddragelse og kortlægger også indsatser med børneinddragelse i kommunerne.

Om børneinddragelse

Børneinddragelse kan medvirke til at give barnet et refleksionsrum, hvor det bliver set, mødt og forstået, og hvor det bliver spejlet, får nye perspektiver og konkret viden.

Børneinddragelse består i at inddrage børns egne artikulerede holdninger, oplevelser og ønsker i individuelle såvel som kollektive forhold. 

Det er væsentligt, at børnenes modenhed, evner, livssituation, sårbarhed og/ eller udfordringer anerkendes og medtænkes i inddragelsen.

Hør godt efter! er et materiale, der kan give viden og inspiration til jeres arbejde med børneinddragelse. 

 

Indhold 

I Hør godt efter! finder du blandt andet:

17 inspirerende eksempler på børneinddragelse fra danske, norske og svenske kommuner

Film om, hvordan børn er blevet inddraget i konkrete projekter.

Fire former for børneidnddragelse:

  • Børn som informanter
  • Børn som rådgivere
  • Børn som politikudviklere
  • Børn som praksisudviklere

 

Børnerådets materialer henvender sig til lokalpolitikere, ledere og praktikere i kommunerne, som gerne vil sætte børneinddragelse på dagsordenen og gøre det til en fast del af de kommunale arbejdsgange.

Læs mere om Hør godt efter! på Børnerådets hjemmeside

 

Om Hør godt efter!

Bønerådet har i samarbejde med Oxford Research kortlagt kommunernes arbejde og erfaringer med børneinddragelse og indhentet gode eksempler, som kan inspirere til konkrete indsatser.Siden er opdateret 25. oktober 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.