Om dannelse

Dannelse sker også i dagtilbuddets hverdag.

Dannelse er en dybere form for læring, hvor barnet forankrer værdier og viden i sin egen personlighed som en rettesnor til at orientere sig og handle i en global verden som et hensynsfuldt, kritisk og demokratisk menneske.

 

Dannelse i dagtilbud

Det pædagogiske personale skal invitere barnet til at være aktivt deltagende, så barnet er med til at skabe sin læring og konkrete deltagelse i demokratiske sammenhænge.

 

Det dannende indhold skal være meningsfuldt for barnet, udfordre barnet og danne afsæt for barnets måder at handle på i en global verden.

 

Det er personalets ansvar at skabe demokratiske sammenhænge og rammer, så dannelse, ligestilling og demokrati bliver en del af den daglige pædagogiske praksis. På den måde vil børnene uanset køn, alder og kulturel baggrund opleve demokrati og have indflydelse på dagligdagen.

 

Inspiration til din praksis?

Find inspirationsmaterialer om dannelse og børneperspektiv på emu.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.