Om børneperspektiv

Børneperspektiver giver indsigt i arbejdet med at udvikle de pædagogiske læringsmiljøer.

Børneperspektiver som en del af det fælles pædagogiske grundlag er nært forbundet med børnesynet og synet på det gode børneliv; nemlig at det at være barn har værdi i sig selv.

 

Børneperspektiv i dagtilbud

Når det at være barn har værdi i sig selv, skal det pædagogiske læringsmiljø tage udgangspunkt i et børneperspektiv, uanset om der er tale om hverdagssituationer, børneinitierede aktiviteter eller voksenplanlagte forløb.

Det kan eksempelvis ske ved at planlægge aktiviteter med udgangspunkt i børnenes interesser eller ved at indsamle dokumentation til evalueringer, der indfanger børnenes oplevelser af læringsmiljøet.

 

Forskning viser, at børn, der inddrages, trives bedre, og at inddragelse af børneperspektiver kan styrke det pædagogiske blik for faglighed og kvalitet, fordi børnene kan give indsigter, man ellers ikke kan få.
 

Børn gør os klogere

Børns perspektiver på hverdagslivet kan bidrage til at kvalificere det pædagogiske personales viden og arbejde med at udvikle pædagogiske læringsmiljøer, der sikrer lige deltagelsesmuligheder for alle børn.

 

Inspiration til din praksis?

Find inspirationsmaterialer om dannelse og børneperspektiv på emu.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.