FN's Børnekonvention

Den pædagogiske læreplan tager blandt andet udgangspunkt i børnesynet i FN’s Børnekonvention.

Den pædagogiske læreplan tager blandt andet udgangspunkt i børnesynet i FN’s Børnekonvention.

 

Børn har ret til medbestemmelse

I Børnekonventionenen er barnets ret til medbestemmelse central. Børnekonventions artikel 12 siger, at man skal sikre, at:

 

”... et barn, der er i stand til at udforme sine egne synspunkter, retten til frit at udtrykke disse synspunkter i alle forhold, der vedrører barnet; barnets synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med dets alder og modenhed.”

 

Det er en central opgave for det pædagogiske personale at inddrage børnenes perspektiver i det pædagogiske arbejde.

Find FN’s Børnekonvention her

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.