Redskab

Fri For Mobberi

Når I støtter børn i tolerante og positive børnefællesskaber, skaber I det bedste grundlag for at undgå mobning og social eksklusion.

Tegning af en gruppe børn på orange baggrund
© Fri For Mobberi

Som pædagogisk personale spiller I en afgørende rolle som guides og rollemodeller i forhold til børnenes sociale liv.

Fri for Mobberi er et forebyggende antimobbeprogram for 0-9-årige børn med værdierne tolerance, omsorg, respekt og mod i centrum. Programmet tager afsæt i den fællesskabsorienterede beskrivelse af mobning i forskningsprojektet eXbus:

  • Mobning er et gruppefænomen.
  • Mobning er udstødelseshandlinger af systematisk karakter.
  • Mobbeformerne kan være direkte og forfølgende eller indirekte og udelukkende.
  • Mobning foregår i en social sammenhæng, som barnet ikke kan trække sig fra.
  • Mobning foregår kun, når der er en magtubalance.

På friformobberi.dk kan I læse mere om, hvad mobning er, og hvordan I forebygger mobning. Nedenfor finder I desuden bogen Mobning – viden og værktøjer for fagfolk.

 

Fri for Mobberi-kufferter

Til dagtilbud er materialerne fra Fri for Mobberi samlet i to kufferter: en til 0-3-årige børn i vuggestue og dagpleje og en til 3-6-årige børn i børnehave. Der er indhold til både børn, pædagogisk personale og forældre. Fri for Mobberi findes også til indskolingen, og I kan derfor anvende materialet, når I samarbejder om børnenes overgang fra børnehave til skole.

Indhold i kuffert til 0-3-årige

Indhold i kuffert til 3-6-årige

På friformobberi.dk kan I desuden finde plakater, forældrebreve, massagehistorier m.m. til gratis download.

For at kunne anvende programmet skal minimum to medarbejdere fra dagtilbuddet deltage i et kursus.

Bag om materialet

Fri for Mobberi er udviklet af Mary Fonden og Red Barnet med støtte fra Ole Kirks Fond. Programmet er nonprofit. I 2017 gennemførte Rambøll et studie af Fri for Mobberi med deltagelse af 649 børn, som viste, at arbejdet med programmet styrker børns empatiske adfærd. I finder rapporten på friformobberi.dk.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.