Artikel

Børnefællesskabet afgør, om barnet får en god dag i vuggestue og dagpleje

Nyere forskning såvel som den styrkede pædagogiske læreplan peger på betydningen af relationerne mellem børnene – børnefællesskaberne – også for de yngste.

Hent EVA TEMA om børnefællesskaber på eva.dk. Du finder et link nederst.
© EVA

Dette EVA Tema ser nærmere på, hvordan dagtilbud kan tage vare på børnenes relationer til hinanden og skabe stærke børnefællesskaber.

 

Børnefællesskaber er med til at afgøre trivslen

Arbejdet med børnefællesskaberne i vuggestue og dagpleje har brug for et løft, hvis de yngste børn skal have mulighed for at få øje på og knytte sig til hinanden i løbet af dagen.

Det viser den første nationale undersøgelse af kvaliteten i det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbud.

 

 

En udbredt forståelse af leg blandt børn under to år er, at de kun leger parallelt, altså ved siden af hinanden. Men i min forskning ser jeg børn, der leger sammen og interagerer med hinanden

 

- Pernille Juhl, phd., lektor ved Roskilde Universitet

 

Fire vigtige pointer

Her er fire vigtige pointer i arbejdet med børnefællesskaber

 

  • Hjælp børnene til at få øje på og knytte sig til hinanden
     
  • Vis, at alle børn bliver set, hørt og forsøgt forstået
     
  • Skab muligheder for deltagelse i leg
     
  • Giv legen plads og beskyt den

 

I denne udgave af EVA Tema finder du blandt andet en artikel med forsker Pernille Juhl, tankevækkende tal fra kvalitetsundersøgelsen, en casefortælling fra Børnehuset Rismøllen i Randers, en guide med fire vigtige pointer samt dialogkort, som I kan bruge til at reflektere over jeres praksis for børnefællesskaber.

Hent magasinet EVA TEMA: Børnefællesskaber for 0-2-årige børn på eva.dk

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og udgivet i 2023.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.