Eksempel fra praksis

40 veje til bedre trivsel for børn i dagtilbud

I denne metodehåndbog kan I læse eksempler på metoder, der kan få fællesskaberne, de fysiske rammer og andet, der fremmer trivselsarbejdet, til at lykkes.

glad dreng griner
© Dansk Center for Undervisningsmiljø

Formålet med metodehåndbogen er at

 • samle og videreformidle metoder, der er forankret i praksis
 • inspirere dagtilbud med konkrete og anvendelige metoder til arbejdet med børns trivsel.

Nogle metoder i bogen er enkle og lette for jer at anvende, mens andre metoder i højere grad er indgribende i hele den kultur, der er i dagtilbuddet.

Nogle metoder er gode til en indsats omkring det enkelte barn, andre involverer hele børnegruppen eller dagtilbuddet. Alle handler de om at skabe den bedste trivsel for børnene.

Håndbogen kan downloades via dcum.dk.

 

Håndbogens indhold

Metoderne er i bogen placeret i kapitler efter indholdsmæssig sammenhæng:

 • Forståelse af sig selv og andre
 • Børn hjælper børn
 • Struktur på aktiviteter og leg
 • Systematik og overblik
 • De fysiske rammer
 • Fokus på børnenes perspektiv
 • Overgange
 • Konflikthåndtering
 • Sprog og sanser

Alle metoder er eksempler fra praksis.

Bag om materialet

40 veje til bedre trivsel for børn i dagtilbud – metoder fra praksis er udgivet af Dansk Center for Undervisningsmiljø, 2012

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.