Artikel

Temahæfte om børn i udsatte positioner

Temahæfte fra Danmarks Evalueringsinstitut giver inspiration til jeres arbejde med at skabe deltagelsesmuligheder for børn i udsatte positioner.

© Danmarks Evalueringsinstitut

Børnefællesskaber er noget af det vigtigste for børn i dagtilbud. Det ved vi fra forskning. Men for nogle børn er det sværere end for andre at deltage i fællesskaberne, og det kan medføre, at nogle børn kommer i en udsat position i børnefællesskabet. Det pædagogiske læringsmiljø – herunder relationer, organisering og syn på børnene -  har stor betydning for, at alle børn kan deltage i børnefællesskaberne i dagtilbuddet.

 

 

Udsathed er ikke et karaktertræk ved barnet. Udsathed opstår i relationen mellem barnet, børnegruppen og det pædagogiske læringsmiljø.

- Kurt Bendix Olsen

 

I dette temahæfte fra EVA kan I hente inspiration til, hvordan I som pædagogisk personale kan arbejde med at skabe læringsmiljøer, hvor alle børn får deltagelsesmuligheder, blandt andet via fælles legereferencer, pædagogisk organisering, ressourcesyn, fælles faglig refleksion og inddragelse af børneperspektiver.

 

Materialets indhold

  • Indblik i forskning
  • Syv råd til arbejdet med børneperspektiver
  • Inspiration: Case fra praksis
  • Dialogkort til faglig refleksion

 

Hent Temahæftet Børn i udsatte positioner på EVA.dk

EVA TEMA 22: Børn i udsatte positioner er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut, 2021.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.