Redskab

Model for tidlig opsporing

Inspirationsmateriale fra Socialstyrelsen beskriver en overordnet tilgang til tidlig opsporing af mistrivsel hos 0-6-årige børn samt seks kommuners konkrete erfaringer med at styrke dette arbejde.

Mistrivsel i den tidlige barndom kan have store udviklingsmæssige konsekvenser for barnet. Det kan derfor være afgørende, at fagpersoner, der har med de små børn at gøre i hverdagen, opfanger tegn og reaktioner på mistrivsel, tager bekymringer alvorligt og handler på dem.

Hent inspirationsmaterialet på SBST.dk

 

Om inspirationsmaterialet

Inspirationsmaterialet beskriver indledningsvis et fagligt koncept, som ud fra seks kernekomponenter og tre grundværdier udgør en overordnet tilgang til arbejdet med opspo­ring på tværs af dagtilbud, sundhedspleje, PPR og myndighedsområdet.

Inspirationsmaterialet består af: 

  • Fagligt koncept med kernekomponenter og tre grundværdier

  • Afsnit om underretninger:

  • Seks cases fra kommuner

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.