Forskning og viden

Kvaliteten i dagtilbud har betydning for udsatte børn

Forskningsoversigt fra Danmarks Pædagogiske Universitet gennemgår, hvad vi ved om dagtilbuds betydning for børn i udsatte positioner. Lyt også til podcasten Pædagogisk indblik.

Børn i udsatte positioner klarer sig bedre i skolen og senere i tilværelsen, hvis de kommer i dagtilbud af høj pædagogisk kvalitet.

En forskningsoversigt fra Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) gennemgår forskningen om, hvad vi ved om dagtilbuds betydning for børn i udsatte positioner. I forskningsoversigten gennemgår lektor Kirsten Elisa Petersen en række indsatser rettet mod ikke bare børn i udsatte positioner, men også mod deres forældre og det pædagogiske personale.

 

Podcast: Pædagogisk indblik

Samtidig med forskningsoversigten har DPU udgivet en podcast, hvor lektor Kirsten Elisa Petersen fortæller om dagtilbud og børn i udsatte positioner og om forskningsoversigten. Du møder også en klyngeleder og en pædagog fra en integreret institution på Ydre Nørrebro med en høj andel af børn i udsatte positioner. De fortæller om det meningsfulde arbejde med at gøre en forskel for disse børn og deres familier gennem tæt samarbejde med forældre og den lokale folkeskole.

 

Forskningsoversigt

I forskningsoversigten får du et indblik i resultaterne fra skandinavisk og international forskning på området. I materialet ”Dagtilbuddets betydning for børn i udsatte positioner” finder du følgende indhold:

  • Dagtilbuddets betydning for børn i udsatte positioner
  • Overordnede kommentarer til litteraturen på feltet
  • Forskningen i dagtilbuddets betydning for børn i udsatte positioner – kort fortalt
  • Hvilke børn taler vi om, når vi taler om børn i udsatte positioner?
  • Hvordan er dagtilbuddet tilrettelagt, så det får betydning for børn i udsatte positioner?
  • Hvad betyder det for børn fra udsatte boligområder, at de kommer i dagtilbud?
  • Hvad betyder det for børn i udsatte positioner, at de kommer tidligt i dagtilbud?

”Dagtilbuddets betydning for børn i udsatte positioner” er udarbejdet af Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU), 2019.

Du finder forskningsoversigten og podcastserien Pædagogisk indblik på dpu.au.dk

 

 

 

 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.