Redskab

Forstå barnets lov – en guide til dagtilbudspersonale

Guiden beskriver, hvad det pædagogiske personale i henhold til Barnets Lov skal være opmærksomme på, når der er bekymring for et barns trivsel. Guiden har særligt fokus på inddragelse, underretning og kommunens støttemuligheder.

I denne guide bliver du indført i barnets lov og de dele af loven, som er mest relevante for dig, der varetager pædagogisk arbejde i et dagtilbud.

 

Målgruppe

Guiden er til dig, der har en bekymring for et barn, som mistrives, eller hvor der er tegn på bekymrende forhold omkring barnet, som gør, at du overvejer at lave en underretning.

 

Indhold i guiden

Om Barnets lov
  • Barnets lov er trådt i kraft den 1. januar 2024.
  • Barnets lov styrker børns rettigheder på en række punkter.
  • Barnets lov fremhæver børns ret til inddragelse og tydeliggør vigtigheden af, at løbende inddragelse af barnets perspektiver og ønsker skal være styrende for rådgiverens sagsbehandling.
  • Barnets lov definerer de indsatser, som kommunen kan tilbyde, hvis et barn har brug for særlig støtte.

Guiden er bygget op omkring tre centrale temaer:

  • Hvordan støtter jeg op om inddragelse af barnet og dets forældre?
  • Hvad kan jeg gøre, når jeg er bekymret for et barns trivsel?
  • Hvilken hjælp og støtte kan barnet og familien få, jf. barnets lov?

Du kan læse mere om Barnets lov på sm.dk

De tre temaer er valgt ud fra en række interviews med dagplejere, pædagoger og dagtilbudsledere, som har svaret på, hvad de har brug for at vide mere om.

I temaerne får du viden om barnets lov, konkrete paragraffer, som er relevante for dig der arbejder i dagtilbud, og hvordan du kan støtte barnet og familien.

 

Hent Forstå barnets lov - en guide til personalet i dagtilbud og grundskolen på sbst.dk.

 

Kreditering

Social- og Boligstyrelsen, 2024

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.