Artikel

Børnefællesskaber og børn i udsatte positioner i dagtilbud

EVA har udarbejdet en undersøgelse af lederes og pædagogisk personales forståelser af og arbejde med børnefællesskaber og børn i udsatte positioner.

Undersøgelsen ser nærmere på, hvordan ledere og pædagogisk personale i dagtilbud forstår og arbejder med begreberne børn i udsatte positioner og børnefællesskaber.

 

Målgruppe

Rapporten er relevant for pædagogiske konsulenter og dagtilbudsledere. Derudover kan den være relevant læsning for dagtilbudschefer samt ledere og konsulenter i PPR i kommunale forvaltninger.

 

Rapportens indhold

Rapporten om børnefællesskaber og børn i udsatte positioner i dagtilbud kan hentes på eva.dk.
© EVA 2024

Følgende undersøgelsesspørgsmål belyses i rapporten:

  • Hvordan forstår pædagogisk personale og ledere begreberne børnefællesskaber og børn i udsatte positioner?
  • Hvordan arbejder pædagogisk personale med børnefællesskaber og børn i udsatte positioner?
  • Er forståelsen af og arbejdet med børnefællesskaber og børn i udsatte positioner påvirket af institutionernes børnegrundlag?

Formålet med undersøgelsen har været at se nærmere på hvilke forhold der understøtter og udfordrer børnefællesskaber, hvilke pædagogiske tilgange personalet trækker på i arbejdet med børn i udsatte positioner, og hvordan personalet organiserer arbejdet.

 

Læs rapporten

Du kan hente rapporten her på eva.dk.

 

Kreditering

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), 2024

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.