Hvem er børnene i udsatte positioner?

Børn kan være i udsatte positioner på flere forskellige måder.

Børn i udsatte positioner beskrives i den styrkede pædagogiske læreplan som en sammensat gruppe. Det kan være børn fra familier med en svag socioøkonomisk baggrund, børn med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse eller børn, der i bestemte situationer befinder sig uden for fællesskabet. At være i en udsat position er dynamisk og kontekstbestemt. Barnet kan derfor opleve at være i en udsat position i kortere eller længere tid.

 

Det er en vigtig opgave for det pædagogiske personale at have øje for børn, som er i risiko for at stå uden for fællesskabet.

 

Kvaliteten i samspillet mellem netop disse børn og det pædagogiske personale har stor betydning.

Fire risikofaktorer 

Barnets risiko for at komme i en udsat positioner er særlig påvirket af:

• Familiemæssige og strukturelle faktorer (fx sygdom, skilsmisse, forældreevne, forældres uddannelsesniveau, indkomst, arbejdsmarkedsstatus)

• Psykiske og fysiske funktionsnedsættelser

• Sproglige vanskeligheder

• Miljøet i dagtilbuddet.

 

Et barn kan have en eller flere risikofaktorer, men det er ikke det samme som, at barnet er i mistrivsel eller i en udsat position. Selvom opdelingen ovenfor falder i fire kategorier, er der i praksis ikke et så skarpt skel. For eksempel kan sprogvanskeligheder også hænge sammen med familiemæssige og strukturelle faktorer.

Læs mere i Børnefællesskaber og børn i udsatte positioner i dagtilbud på eva.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.