Redskab

Normkritisk pædagogik

Børn i Danmark har ret til at vokse op med lige muligheder og med retten til at være dem, de er. Læs om arbejdet med ligestilling og mangfoldighed i et forskningsbaseret inspirationshæfte fra VIA University College.

Læs mere

På BUPLs temaside om ligestilling og mangfoldighed kan du finde en podcast, video og artikler, som giver eksempler på, hvordan I kan arbejde med ligestilling og mangfoldighed i dagtilbud.

Find materialet på bupl.dk. 

I inspirationsæftet møder du nogle af Danmarks pionerer inden for arbejdet med ligestilling og mangfoldighed på dagtilbudsområdet. Der er tale om syv danske dagtilbud, som alle har kvalificeret deres arbejde med ligestilling og mangfoldighed ved at forholde sig kritisk og kreativt til de normer, de møder i deres praksis.

At anlægge et normkritisk perspektiv på sin pædagogiske praksis, handler om at få blik for de regler og forventninger, som rammesætter og betinger det enkelte barns, forældres så vel som personales handle-, erfarings- og udviklingsrum.

Inspirationshæftet er rettet mod dig, der er pædagogisk leder eller er en del af det pædagogiske personale.

 
Find materialet: Normkritisk og normkreativ pædagogik i aktuel praksis (PDF)

 

I inspirationshæftet finder du følgende overskrifter:

  • Normkritik og normkreativitet
  • Det handler om at møde mennesker, som de er
  • Det handler om at få øje på det, som begrænser potentialer
  • Det handler om at luge ud i sit sprog
  • Det handler om at skabe mulighedsrum
  • Det handler om at kunne se bag om det tilsyneladende selvfølgelige
  • Det handler om at lægge til og ikke trække fra
  • Det handler om barnets frihed
  • Typologi over normkritisk og normkreativ pædagogik i aktuel praksis

 


 

Om

Materialet er udgivet af VIA University College i 2020. Projektet er støttet af BUPL.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.