Læreplanstemaet og de pædagogiske mål

Her finder du beskrivelsen af læreplanstemaet Alsidig personlig udvikling og de to pædagogiske mål, der udgør grundlaget for det pædagogske arbejde.

Ikon for læreplanstemaet Alsidig personlig udvikling
© Børne- og Socialministeriet

Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Alsidig personlig udvikling skal tage udgangspunkt i beskrivelsen af temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år.

I den styrkede pædagogiske læreplan er det beskrevet hvilke elementer, børn skal møde i det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet for hvert enkelt læreplanstema.

Læs beskrivelsen for netop dette læreplanstema her: Alsidig personlig udvikling (PDF)

 

Pædagogiske mål

Der er fastsat to pædagogiske mål for hvert læreplanstema. De to pædagogiske mål udtrykker sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Du finder de to pædagogiske mål i boksen.

 

Alsidig personlig udvikling
To pædagogiske mål

 

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.
     
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og  det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nys gerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer  til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.