Hvad er Årets Dagtilbud?

Årets Dagtilbud er en pris, der tildeles et dagtilbud med en særlig høj kvalitet i det pædagogiske arbejde. Prisen uddeles i et samarbejde mellem Børne- og Undervisningsministeriet, KL, BUPL og FOA.

Med prisen ønsker Børne- og Undervisningsministeriet sammen med KL, BUPL og FOA at fejre og anerkende det pædagogiske personales store og vigtige indsats i dagtilbuddene. Det er en indsats, der har afgørende betydning for børnene. Ikke bare i deres dagligdag her og nu, men også for deres liv på længere sigt.

En daginstitution eller dagpleje kan indstilles til prisen ved, at der udfyldes en online indstillingsformular. Indstillingerne behandles i samarbejde med medstifterne og et fagudvalg for prisen. Prisen tildeles en daginstitution eller en dagpleje i Danmark, der udfører et solidt pædagogisk arbejde af høj kvalitet, hvor de pædagogiske vurderinger og den pædagogiske intention træder tydeligt frem i den daglige praksis og i udviklingen af børne- og læringsmiljøet. Den daglige praksis skal samtidig være funderet i den styrkede pædagogiske læreplan herunder det pædagogiske grundlag.

  

For mere information

Inge-Line Olesen
Mail inge-line.olesen@stukuvm.dk
Telefon 40 23 60 75