Artikel

Årets Dagtilbud 2020-2021

Der er nu åbent for indstillinger til Årets Dagtilbud. Med prisen sætter Børne- og Undervisningsministeriet, FOA, BUPL og KL fokus på det store og vigtige pædagogiske arbejde i de danske dagtilbud. 

Hver dag gør det pædagogiske personale over hele landet en stor og vigtig indsats for at skabe gode rammer for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det er en indsats, der har afgørende betydning for børnene. Ikke bare i deres dagligdag her og nu, men også for deres fremtid. 

Der er nu åbent for indstillinger, og indstillingsfristen er den 18. oktober 2020. Prisen overrækkes af ministeren i marts 2021. En pris, der bliver uddelt af Børne- og Undervisningsministeriet sammen med FOA, BUPL og KL. Prisen gives til en daginstitution eller en dagpleje i Danmark, der udfører et solidt pædagogisk arbejde af høj kvalitet, hvor den pædagogiske intention træder tydeligt frem i den daglige praksis og i udviklingen af børne- og læringsmiljøet. Den daglige praksis skal samtidig være funderet i den styrkede pædagogiske læreplan herunder det pædagogiske grundlag.

 

Alle kan indstille til prisen

Dagtilbuddene vurderes på baggrund af skriftlige indstillinger. I indstillingerne beskrives dagtilbuddenes pædagogiske arbejde gennem konkrete hverdagseksempler og beskrivelse af udvalgte områder, hvor det enkelte dagtilbud udmærker sig.

Alle kan indstille en daginstitution eller dagpleje til prisen. Det kan for eksempel være bestyrelser og forældre, ledere og medarbejdere, konsulenter og forskere. Man kan indstille som enkeltperson eller som gruppe.

Indstillingerne til prisen som Årets Dagtilbud vil derefter blive behandlet af et fagudvalg. Efter behandlingen af indstillingerne besøger fagudvalget tre nominerede dagtilbud, og på dette grundlag vil vinderen af prisen blive udpeget. 

En daginstitution eller dagpleje indstilles ved at udfylde en online formular på hjemmesiden Dansk Center for Undervisningsmiljø.

 

Praktiske oplysninger

Indstillingsfristen er den 18. oktober 2020. Prisen overrækkes af ministeren i marts 2021.

På grund af situationen med COVID-19 er processen forsinket, og prisen uddeles derfor samlet for 2020 og 2021.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.